Tietosuojakäytäntö

1. Toiminnan laajuus

Rakennusmateriaalien valmistaja SCHWENK on perheomistuksessa oleva yritys, jolla on useita rajoja ylittäviä oikeudellisia yksikköjä, liiketoiminnan alueita, hallintorakenteita ja teknisiä järjestelmiä. Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan kaikkiin SCHWENK:in omistamien verkkosivustojen verkkotunnuksiin, mukaan lukien sosiaalisen median sivustot, sekä sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden verkkosivustoihin (“Verkkosivusto”), paitsi jos tiettyyn SCHWENK-ohjelmaan, tuotteeseen tai palveluun liittyvä tietosuojakäytäntö tai -lausuntoa korvaa tai täydentää tätä tietosuojalausuntoa.

SCHWENK:in tehtävänä on suojata asiakkaidemme tietoja. Tässä tietosuojalausunnossa “asiakas” (tai “sinä”) tarkoittaa henkilöä, joka vierailee Verkkosivustolla, käyttää Verkkosivustoa tai tekee tilauksia siinä. Tietosuojalausunto ei koske yrityksiä, jotka eivät ole kokonaan SCHWENK:in omistuksessa.

2. Yksityisyytesi suojaaminen

Henkilöitä tunnistavat tiedot (PII) ovat tietoja, joiden kautta henkilö voidaan tunnistaa, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Jos asiakas vapaaehtoisesti päättää luovuttaa henkilötietonsa SCHWENK:lle tullaan näitä tietoja käyttämään vain asiakkaan pyytämien tietojen tai palvelujen tarjoamiseen niiden ehtojen mukaisesti, jotka asiakas on lukenut ennen kuin hän luovuttaa henkilötietonsa. SCHWENK ei myöskään myy tai tuo muilla tavoin julki henkilötietojasi kolmansille osapuolille antaakseen heille mahdollisuutta myydä sinulle tuotteita ja palveluita.

3. Tietosuoja-asetukset

Selaimesi saattaa käyttää evästeitä. “Evästeellä” tarkoitetaan tässä yhteydessä pientä tiedostoa, joka asennetaan kiintolevyllesi, kun vierailet verkkosivustoilla. Verkkosivusto, johon tässä viittaamme käyttää evästeitä ja Google Analytics-ohjelmaa helpottamaan navigointiasi verkkosivustolla, ja tilastotietojen keräämiseksi. Google Analytics auttaa meitä määrittämään tarkasti verkkosivustomme kävijöiden määrän ja käytön. Tämä puolestaan varmistaa nopean palvelun saatavuuden, milloin tahansa.

Jatkamalla tämän Verkkosivuston käyttöä hyväksyt SCHWENK-evästeiden käytön edellä mainittuihin rajoitettuihin tarkoituksiin.

SCHWENK edistää avoimuuden kulttuuria tietosuojaan liittyen, ja uskoo, että mitä enemmän tietoja sinulla on omasta tietosuojatilanteestasi, sitä paremmin pystyt hallitsemaan henkilötietojasi. Lisätietoja evästeiden pois kytkemisestä löydät osoitteessa www.aboutcookies.org. Kyseinen linkki avaa toisen verkkosivuston uudessa selainikkunassa. SCHWENK ei vastaa www.aboutcookies.org -sivuston sisällöstä.

4. Linkit muille kuin SCHWENK:in sivustoille

Verkkosivustomme saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, joita emme hallitse ja jotka eivät kuulu tämän tietosuojalausunnon soveltamisalaan. Jos vierailet muilla verkkosivustoilla näiden linkkien kautta, näiden verkkosivustojen ylläpitäjät voivat pyytää sinulta tietoja, joita he käyttävät oman tietosuojalausuntonsa mukaisesti, joka saattaa poiketa meidän tietosuojalausunnostamme. Kehotamme sinua lukemaan verkkosivustojemme linkkien kautta muiden käyttämiesi verkkosivustojen tietosuojalausunnot.

SCHWENK voi myös tarjota sosiaalisen median toimintoja, joiden avulla pystyt jakamaan tietoja sosiaalisen verkoston tileilläsi sekä kommunikoida SCHWENK:in kanssa sosiaalisen median sivustoilla (eli SCHWENK:in virallisella Facebook-sivulla). Näiden ominaisuuksien käytön aikana sinulta voidaan kerätä tietoja, tai jakaa tietojasi käyttämäsi tilin ja sosiaalisen median sivuston tietosuoja-asetuksistasi riippuen. Kannustamme sinua tarkistamaan käyttämäsi sosiaalisen median sivustojen tietosuojakäytännöt ja asetukset varmistaaksesi, että ymmärrät, mitä tietoja nämä sivustot voivat kerätä, käyttää ja jakaa.

5. Henkilötietojen keräys

Jos asiakas tilaa tuotteita tai palveluita, osallistuu kilpailuun tai toimittaa muun tyyppisiä tietoja SCHWENK:ille verkkosivuston vierailun aikana, on mahdollista, että asiakas on sitä tehdessään luovuttanut henkilötietonsa SCHWENK:ille.

SCHWENK ei kerää lasten tietoja. Kannustamme vanhempia ja huoltajia seuraamaan aktiivisesti lastensa toimimista ja valvomaan niiden etuja Internetissä ja matkapuhelimilla.

6. Arkaluontoiset tiedot

Arkaluonteiset henkilötiedot ovat tietoja, jotka antavat tietoja henkilön rodusta ja etnisyydestä, poliittisista näkemyksistä, uskonnollisista ja filosofisista vakaumuksista, ammattiliittojen jäsenyydestä, terveydestä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Älä luovuta arkaluontoisia henkilötietoja SCHWENK:ille. Tällaisten tietojen kerääminen, käyttäminen, säilyttäminen tai muulla tavalla käsitteleminen ei ole meidän etujemme mukaista.

7. Henkilötietojen käytön tarkoitus

SCHWENK kerää, jakaa ja käyttää henkilötietoja pystyäkseen tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua asiakkaan verkkosivustolla suorittaman toiminnan tarkoituksen mukaisesti. Tällainen tiedonkeruu tapahtuu tiedottamalla siitä, ja hankkimalla asiakkaan suostumus sille, sekä varmistamalla, että tiedot kerätään sovellettavien tietosuojalakien määräysten mukaisella tavalla.

8. SCHWENK-datan säilytysaika

Meille lähettämäsi henkilötiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, tai lain edellyttämän ajan.

9. Kansainvälinen tiedonsiirto

SCHWENK voi jakaa asiakkaansa henkilötietoja muiden SCHWENK:in omistamien yritysten ja/tai kolmansien osapuolien toimittajien kanssa, jotka käsittelevät tietoja meidän puolestamme.

Koska SCHWENK toimii useissa maissa ympäri maailman, se voi tarkoittaa, että saatamme siirtää asiakastietojamme muihin maihin, myös Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin. SCHWENK pyrkii kaikin tavoin noudattamaan tietosuojaviranomaisten määräyksiä takaamalla, että henkilötiedoillesi turvattaisiin sama suoja kuin ETA-alueella, ja takaamalla sen turvallisen varastoinnin ja käytön vain ohjeidemme mukaisesti ja tarkoituksiin, joista olemme tiedottaneet henkilötietojen keruun aikaan.

SCHWENK pidättää oikeuden luovuttaa asiakkaansa henkilötietoja lain edellyttämällä tavalla, tai mikäli tietojen paljastaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojaamiseksi ja/tai oikeusmenettelyn, tuomioistuimen päätösten, viranomaisten toimittaman pyynnön takia, tai osana minkä tahansa muun virallisen selvityksen takia, jonka kohteena olemme.

10. Henkilötietojesi suojaaminen

SCHWENK arvostaa luottamustasi. SCHWENK toteuttaa kohtuulliset ja asianmukaiset fyysiset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme kerättyjen ja käsittelemiemme tietojen suojauksen estääksemme luvattoman pääsyn tietoihin tai tietojen paljastumisen, tietojen oikeellisuuden ylläpitämisen ja tietojen asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

11. Tietosuojalausunnon muutokset

Tarkistamme säännöllisesti tietosuojalausuntomme, ja pidätämme oikeuden tarvittaessa tehdä siihen muutoksia. Julkaisemme päivitetyn tietosuojalausuntomme tällä verkkosivustolla.

Käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen kuin käytät tätä sivustoa!

Yleistä tietoa

Seuraavat ehdot määritelevät SCHWENK Suomi Oy:n verkkosivustolle pääsyn ja sen käyttöä. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä tai lataa mitään materiaalia tältä verkkosivustolta. SCHWENK Suomi Oy voi milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja ja päivittää luovutettuja tietoja. Näitä ehtoja koskevia erityisehtoja voidaan korvata nimenomaisesti mainituilla laillisilla ilmoituksilla tai ehdoilla, jotka löytyvät tämän verkkosivuston tietyiltä sivuilta.

Tekijänoikeus

Copyright® SCHWENK Suomi Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tämän verkkosivuston tekstien, kuvien, äänien ja muun materiaalin tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat SCHWENK Suomi Oy:n omaisuutta, ellei toisin määritellä. Voit selata tätä sivustoa ja kopioida siitä otteita ei-kaupalliseen, informatiiviseen tai henkilökohtaiseen käyttöön, jos aina ja nimenomaisesti kirjallisesti ilmoitat, että otteet ovat peräisin SCHWENK Suomi Oy:n verkkosivustolta, ja että otteet ovat yksinomaan SCHWENK Suomi Oy:n omaisuutta. Mitään osaa tätä verkkosivustoa ei saa myydä tai jakaa kaupallisen hyödyn saavuttamiseksi, tai muunnella tai sisällyttää muihin teksteihin, julkaisuihin tai muille verkkosivustoille. Muita lupia ei myönnetä.

Sisältö

Tämän verkkosivuston tiedot annetaan vilpittömällä mielellä ja parhaiden aikomusten mukaisesti, ja ovat vain yleistä tiedottamista varten. Älä erityistapauksissa luota näihin tietoihin, ja huomioi, että näiden tietojen paikkansapitävyydelle, oikeellisuudelle tai täydellisyydelle ei anneta takeita. Kaikki muut takuut, riippumatta siitä, onko niitä suoraan ilmaistu tai välillisesti annettu, mukaan lukien, muttei rajoittuen takeisiin liittyen kysyntään, laatuun tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuteen, jätetään lain sallimien rajojen ulkopuolelle. Myöskään kolmansien osapuolien verkkosivuilla oleville tiedoille, jotka viittaavat tähän verkkosivustoon, tai antavat pääsyn tälle verkkosivustolle, ei anneta takeita, eikä SCHWENK Suomi Oy ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen verkkosivustosta, mukaan lukien vastuut liittyen kysyntään, laatuun tai sovellettavuuteen materiaaleihin ​​kolmansien osapuolien verkkosivuilla, tai väitteistä, että kolmannen osapuolen verkkosivujen sisältö tai tieto loukkaa mitä tahansa lakia tai kenen tahansa henkilön tai organisaation oikeuksia. Mitkään tämän verkkosivuston tiedot eivät saa sisältää tai katsoa sisältävän kutsua sijoittaa tai muuten tehdä osake- tai muuta arvopaperikauppaa, eikä niitä saa käyttää minkään sijoituspäätöksen perustana. SCHWENK Suomi Oy tai kukaan muu tämän verkkosivuston kehittämiseen ja julkaisemiseen osallistuva osapuoli ei ole vastuussa mistään välittömästä, satunnaisesta, välillisestä tai rangaistavasta vahingoista, joka tapahtuu seurauksena pääsystä tälle verkkosivustolle, tai sen käyttämättä jättämisestä, eikä myöskään mistään tähän verkkosivustoon liittyvästä virheestä tai huolimattomuudesta, tai tapahtumasta tai ilmiöstä, joka vahingoittavat tai vaikuttavat haitallisesti mihin tahansa tämän verkkosivuston osaan tai sen hallintaan, turvallisuuteen, aitouteen, eheyteen tai asianmukaiseen hallintaan.